Tworzenie dokumentów PDF

Szkolenie uczy naprawy i sprawdzania dostępności dokumentów PDF za pomocą programu Adobe Acrobat Pro DC.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów i innych instytucji publicznych, którzy odpowiadają za przygotowanie i dystrybucję dokumentów urzędowych w formacie PDF.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do korzystania z programu Acrobat Pro DC, aby zapewnić dostępność urzędowym dokumentom PDF. 

Forma szkolenia

Szkolenie  ma charakter warsztatów. Rozpoczyna się godzinną prezentacją wprowadzającą w zagadnienia dostępności cyfrowej i właściwości formatu PDF.

Zajęcia koncentrują się na wykonaniu pod kierunkiem trenera lub trenerów zestawu zadań praktycznych, co sprawia, że każdy uczestnik może poznać kluczowe techniki zapewnienia dostępności dokumentów PDF. A dzięki uzyskanym instrukcjom będzie gotowy do wdrażania poznanych technik w swojej pracy biurowej.

Wymagania wobec uczestników

Uczestnik szkolenia musi posiadać przenośny komputer osobisty (laptop) z działającą instalacją programu Adobe Acrobat Pro DC.

Program można pobrać bezpłatnie w wersji próbnej z witryny firmy Adobe, nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia. Wersji próbnej można używać przez 7 dni.

Pobierz wersję próbną Adobe Acrobat Pro DC

Program szkolenia

 • Wprowadzenie: Dostępność cyfrowa jako wyzwanie. Potrzeba nowych kompetencji. Prawo i standardy dostępności. Odpowiedzialność za dostępność dokumentów elektronicznych. Właściwości dokumentów cyfrowych kluczowe dla dostępności. Wymagania dostępnych PDF określone w standardzie PDF/UA. Oprogramowanie do tworzenia dostępnych PDF. Przeznaczenie Acrobat Pro DC.
 • Organizacja pracy. Przydatne oprogramowanie źródłowe. Zalecane formaty dostępnych dokumentów. Przygotowanie Adobe Acrobat Pro DC do pracy.
 • Techniki tworzenia dostępnych dokumentów cyfrowych: Własności dokumentów elektronicznych decydujące o dostępności. Konfiguracja Adobe Acrobat Pro DC. Konwersja obrazu tekstu (skanu). Wspomagana naprawa  dostępności. Pełne sprawdzanie dostępności. Poprawa znakowania dokumentu. Dodawanie alternatyw tekstowych. Oznaczanie dekoracji i artefaktów. Korygowanie kolejności odczytu. Wspomaganie nawigacji zakładkami. Definiowanie właściwości dokumentu. Ustawianie zabezpieczeń.
 • Podsumowanie: Ocena szkolenia przez uczestników. Test walidacyjny. Wręczenie certyfikatów uczestnictwa. 

Organizacja szkolenia

 • Miejsce: Sala w siedzibie zamawiającego z podstawowym wyposażeniem multimedialnym.
 • Czas trwania: 6 godzin, w terminie uzgodnionym z zamawiającym. 
 • Liczba uczestników: 15-25 osób.

Koszt szkolenia

 • Szkolenia otwarte: 780 zł
 • Szkolenia zamknięte: cena do negocjacji zależnie od liczby uczestników
  • Orientacyjny koszt: Odpłatność za udział jednego uczestnika - 480 zł. 
  • Bonus: Gdy liczba uczestników przekracza 15 osób, zamawiający może rozdysponować 2 dodatkowe bezpłatne miejsca między wolontariuszy organizacji pozarządowych. 

Materiały

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w komplet materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej oraz karty ćwiczeń w wersji papierowej.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest wypełnienie ankiety oceniającej szkolenie oraz wykonanie zadania testowego. Zadanie testowe służy tylko i wyłącznie organizatorowi szkolenia do celów ewaluacyjnych.