Dostępny punkt widzenia

Zapewnianie dostępnych nazw i opisów

Zapewnienie elementom dostępnych nazw, a tam gdzie to możliwe, także dostępnych opisów, jest jednym z najważniejszych obowiązków, jakie spoczywają na autorach podczas tworzenia dostępnych środowisk internetowych.

Dojrzałość do zapewniania dostępności

Jak Twoja firma może zyskać przewagę konkurencyjną w staraniach o zamówienia publiczne? Jak instytucja publiczna może ograniczać ryzyko w procesach zamówień publicznych?

Przewodnik i lista kontrolna autora treści

Ten przewodnik i towarzyszące mu listy kontrolne pomogą Ci ocenić twoją pracę, zanim skierujesz ją do opublikowania na witrynie.

Szablon raportu z oceny dostępności

Ta strona przedstawia zalecany format przekazywania wyników oceny dostępności strony internetowej zgodnie z Wytycznymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.

Własna karta Dostępność na wstążce programu Word

W pakiecie Office 2019 polecenia organizowane są na kartach Wstążki. Wstążkę można dostosować do swoich potrzeb. Korzystając z tej możliwości, przygotowaliśmy niestandardową kartę, którą nazwaliśmy Dostępność.

Dobrowolny szablon zgodności

Polskie przepisy prawne ani nie nakładają obowiązku deklarowania przez twórców technologii informatycznych zgodności oferowanych przez nich produktów ze standardami dostępności cyfrowej, ani nie określają żadnych wzorów takiej deklaracji. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by podmioty publiczne, które nabywają takie rozwiązania, wymagały od oferentów złożenia dobrowolnej deklaracji. Może to być nawet formalny warunek udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Strona 1 z 5
Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony