Audyt dostępności we własnym zakresie

Szkolenie wyposaża w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnej oceny dostępności strony internetowej i przygotowania deklaracji dostępności.

Adresaci i uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób zarządzających dostępnością cyfrową,
 • liderów dostępności cyfrowej,
 • pracowników działów audytów i kontroli wewnętrznej,
 • administratorów i redaktorów stron internetowych,

Wymagania

 • świadomość problematyki dostępności cyfrowej,
 • znajomość podstaw budowy stron internetowych (języka HTML, CSS).

Uczestnik powinien posiadać ze sobą komputer osobisty (laptop) z zainstalowanymi najnowszymi wersjami przeglądarek Chrome i Firefox oraz z zainstalowaną najnowszą wersją czytnika ekranu NVDA. Program NVDA można pobrać ze strony polskiego centrum projektu.

Cele szkolenia

 • zdobycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia oceny dostępności strony internetowej z wykorzystaniem list kontrolnych i narzędzi automatycznych,
 • poznanie wybranych narzędzi wspomagających ocenianie dostępności cyfrowej,
 • zrozumienie celów, zalet i ograniczeń różnych rodzajów audytów.

Program

 • Cele, zakres i metody oceniania dostępności. Zakres testów: testy stron i witryn, testy przypadków użycia, testy komponentów UI, testy szablonów, testy rozszerzeń. Sposoby oceniania: testy automatyczne, analiza ekspercka, testy z użytkownikami. Kluczowe momenty: faza projektowania, faza wdrażania, faza dodawania zawartości, monitoring (faza utrzymania), oceny okresowe, przeglądy odbiorcze. Kompetencje testerów i audytorów.
 • Przegląd narzędzi wspomagających: Listy kontrolne. Szablon raportu z W3C. Paski narzędziowe w przeglądarkach. Rozszerzenia przeglądarek. Aplikacje. Usługi internetowe (online).
 • Proste testy. 6 najprostszych testów Karla Grovesa, które może wykonać każdy. Zestaw łatwych testów - pierwszy przegląd dostępności wg W3C WAI. Procedury analizy dostępności pojedynczej strony www.
 • Pełny audyt witryny: Przygotowanie audytu. Wybór próbki stron. Kryteria oceny i testy. Korzystanie z automatycznych narzędzi oceny. Ocena „ręczna”. Korzystanie z czytnika ekranu NVDA.
 • Raport z audytu. Struktura raportu. Definiowanie wskazówek i zaleceń. Priorytetyzacja zaleceń.
 • Podsumowanie: Ocena szkolenia przez uczestników. Test walidacyjny. Wręczenie certyfikatów uczestnictwa. 

Organizacja

 • Miejsce: Sala w siedzibie zamawiającego z podstawowym wyposażeniem multimedialnym.
 • Termin i czas trwania: 6 godzin, w terminie uzgodnionym z zamawiającym. 
 • Liczba uczestników: 15-30 osób.
 • Koszt: Odpłatność za udział jednego uczestnika - 480 zł. 
 • Bonus: Gdy liczba uczestników przekracza 20 osób, zamawiający może rozdysponować 2 dodatkowe bezpłatne miejsca dla urzędu w sąsiedniej gminie. 

Materiały

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w komplet materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej oraz karty ćwiczeń w wersji papierowej.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest wypełnienie ankiety oceniającej szkolenie oraz wykonanie zadania testowego. Zadanie testowe służy tylko i wyłącznie organizatorowi szkolenia do celów ewaluacyjnych.