Struktura wyników

Walidator ALLY prezentuje wyniki testów dla każdej zbadanej strony. Zapoznaj się ze strukturą wyników.

Wynik pojedynczego testu przedstawia zdjęcie ekranu poniżej (na przykładzie testu 9.2.1):

Struktura wyniku testu na przykładzie kryterium 9.2.1

Podstawy

W pierwszym rzędzie znajdują się:

 • identyfikator testu; tutaj 9.2.1
 • etykieta testu (opis, co sprawdza); tutaj: „Czy na każdej stronie internetowej struktura dokumentu spełnia poniższe warunki?”
 • ikona pokazująca wynik testu
  • zielona fiszka (haczyk): test zaliczony
  • krzyżyk na czerwonym tle: test niezaliczony
  • znak zapytania: wstępnie zakwalifikowane
  • litery NA: nie dotyczy
  • Znak zakazu: nietestowane
 • łącze do algorytmu

Zestawienie statystyczne

Poniżej znajduje się proste zestawienie statystyczne, zawierające:

 • liczbę przetestowanych elementów
 • liczbę testów niezaliczonych (stwierdzonych niezgodności)
 • liczbę testów wstępnie zakwalifikowanych (do potwierdzenia przez decyzji audytora)

Uwagi do testów i elementy dowodowe

Uwagi do testów do testów to zwięzłe informacje związane z danym wynikiem. Mogą dotyczyć testów niezaliczonych, wstępnie zakwalifikowanych albo obydwu typów.

Każda uwaga dotycząca procedury testu może zawierać jeden lub więcej elementów dowodowych, zawierających szczegółowe dane na temat:

 • co zasługuje na uwagę
 • dlaczego
 • problematyczne miejsce w kodzie źródłowym

Uwaga: Linia wskazana w kodzie źródłowym odnosi się do kodu źródłowego wygenerowanego przez walidator. Może ona być nieco różna od oryginału, ponieważ walidator może usunąć niektóre błędy (np. domknąć niezamknięty znacznik).

Struktura wyniku testu z objaśnieniami

Różne przypadki uwag do testów

Uwagi o testach i dane elementów dowodowych różnią się zależnie od testu i rzeczywistego ocenianego kodu HTML. Oto kilka przykładów. Celem tych przykładów jest wyjaśnienie różnorodności uwag dotyczących procesu testowania i elementów dowodowych. Aby przejść dalej, możesz przejrzeć wyczerpującą listę kodów uwag dotyczących testów.

Uwagi i elementy dowodowe w teście 1.2.1

Uwagi i elementy dowodowe w teście 1.2.1

 • Wynik: Wstępnie zakwalifikowany
 • Uwaga do testu: prośba, by zbadać, czy obrazy są dekoracyjne, czy nie
 • Element dowodowy: tabela wszystkich zidentyfikowanych obrazów do weryfikacji wraz z odpowiednimi:
  • atrybutem alt,
  • atrybutem title
  • atrybutem src - miniatura obrazu
  • fragmentem kodu HTML osadzającego obraz na stronie
  • numerem wiersza w kodzie źródłowym (wynikowym) strony

Uwagi i elementy dowodowe w teście 3.3.1

Uwagi i elementy dowodowe w teście 3.3.1

 • Wynik: Wstępnie zakwalifikowany
 • Uwaga 1. do testu: informacja, że tekst ma niewystarczający kontrast, ale jest ukryty
 • Elementy dowodowe: tabela wszystkich zidentyfikowanych tekstów do ręcznej weryfikacji wraz z ich odpowiednimi
  • wartością koloru pierwszego planu (tekstu)
  • wartością koloru tła
  • przykładowy tekst na tle przy użyciu zidentyfikowanych kolorów tekstu i tła
  • wartość współczynnika kontrastu
  • fragmentem kodu HTML
  • numerem wiersza w kodzie źródłowym strony
  • łączem do Wyszukiwarki kontrastów, aby znaleźć poprawne kombinacje kolorów
 • Uwagi do testu :
  • Test niezaliczony: w przypadku, gdy walidator może ocenić, że kontrast jest niewystarczający, test zostanie uznany za niezaliczony.

Uwaga: Zgodnie z metodologią dostępności, jeśli zostanie wykryty chociaż jeden błąd, to wynik testu jest negatywny.

Uwagi i elementy dowodowe w teście 6.5.1

Uwagi i elementy dowodowe w teście 6.5.1

 • Wynik: 2 elementy niezaliczone
 • Uwaga do testu: „Poniższe linki są puste”
 • Elementy dowodowe: tabela niepoprawnych linków wraz z odpowiednimi:
  • atrybutem href
  • fragmentem kodu HTML
  • numerem wiersza w kodzie źródłowym (wynikowym) strony

Uwagi i elementy dowodowe w teście 10.13.1

Uwagi i elementy dowodowe w teście 10.13.1

 • Wynik: Wstępnie zakwalifikowane
 • Uwaga 1 do testu
 • Wstępnie zakwalifikowane: zestaw ukrytych tekstów
 • Elementy dowodowe: lista ukrytych tekstów do ręcznej weryfikacji wraz z odpowiednimi:
  • fragmentem kodu HTML
  • numerem wiersza w kodzie źródłowym (wynikowym) strony
 • Uwaga 2 do testu
  • Wstępnie zakwalifikowane: taka sama jak poprzednie
  • Elementy dowodowe: takie same jak poprzednio

Uwaga: Na dole widać link „Zobacz wszystkie uwagi do testu 10.13.1”. Link otwiera na nowej karcie strony z listą wszystkich elementów dowodowych i uwag dotyczących testu.