Szybki audyt stron

W trzech krokach przeprowadzisz szybki audyt jednej lub kilku stron. Uzyskasz wgląd w ich poziom dostępności. Szybki audyt stron może być również wstępem do dogłębnego badania.

Szczegóły procedury

Krok 1

Załóżmy, że masz zawarty kontrakt na audyty witryny w domenie lepszyweb.pl. Kliknij przycisk Audyt stron.

Panel wyboru rodzaju audytu dostępności

Krok 2a

Wpisz adresy URL stron, które mają być zbadane. Może to być jedna strona, może to być więcej stron. Aby dodać więcej niż jedną stronę, skorzystaj z przycisku Dodaj strony.

Uwagi:

  • Adres URL musi znajdować się w domenie (tutaj pod www.lepszywebp.pl, np. www.lepszywebp.pl/uslugi)
  • Subdomeny są uważane za różne witryny. Np. audytujsam.lepszyweb.pl nie może być poddany audytowi w ramach kontraktu www.lepszywebp.pl (musisz użyć dedykowanego projektu dla audytujsam.lepszyweb.pl)

Formularz walidatora z polami do wprowadzenia adresów URL

Krok 2b

Rozwiń przyciskiem Szczegóły+ ukrytą zawartość i skonfiguruj parametry badania:

  • Poziom: wybierz z listy np. poziom AA.
  • Znaczniki HTML: jeśli na badanych stronach użyto specjalnych identyfikatorów lub klas CSS dla rozróżnienia tabel danych, układu i złożonych oraz obrazów informacyjnych i dekoracyjnych, podaj je tutaj. Dzięki temu uzyskasz więcej precyzyjnych wyników testów.
  • Rozdzielczość: jeśli strony były optymalizowane dla określonych rozdzielczości, podaj je tutaj. Dzięki temu uzyskasz więcej precyzyjnych wyników testów.
  • Mechanizmy alternatywne: jeśli na witrynie wdrożono mechanizmy zastępowania umożliwiające poprawę kontrastów, czy usuwanie obustronnego justowania (wyrównania do lewego i prawego marginesu), zaznacz odpowiednie pola wyboru.
  • Czas oczekiwania: Jeśli strona korzysta ze wskazanych technologii, możesz podać w milisekundach czas niezbędny na załadowanie odpowiednich skryptów przed załadowaniem kodu HTML.

Krok 2c

Kliknij przycisk Rozpocznij audyt.

Krok 3

Zapoznaj się z wynikami.

Podsumowanie wyników audytów przeprowadzonych przez walidator ALLY