Angażowanie użytkowników w ocenę dostępności cyfrowej

W tym wpisie znajdziesz uzasadnienie angażowania użytkowników do oceny dostępności cyfrowej.

Wideo: Angażowanie użytkowników w dostępność cyfrową

Ten film jest również dostępny na serwerze W3C: Wideo: Omówienie Angażowania użytkowników w dostępność cyfrową (format pliku: MP4, rozmiar pliku: 38MB).

Transkrypcja tekstu z opisem elementów wizualnych

Dźwięk Na filmie
Angażowanie użytkowników w dostępność cyfrową Angażowanie użytkowników w dostępność cyfrową
Dostępność polega na tworzeniu stron i aplikacji internetowych tak, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły z nich skutecznie korzystać. Obejmuje to klientów, zleceniodawców, pracowników, studentów i inne osoby. Dostępność. Osoba przed komputerem. Obok komputera słowa: klienci, zamawiający, pracownicy i studenci.
Niestety, wiele osób traktuje dostępność tylko jako listę kontrolną. Grozi to pominięciem prawdziwego celu dostępności, czyli doświadczenia użytkownika. Lista kontrolna zastępuje osobę. Strona na ekranie kruszy się. 4 osoby wymieniają komputer i listę kontrolną.
Zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami w proces projektowania i tworzenia może być bardziej efektywne i przynieść lepsze wyniki:
 • projektanci i programiści dowiadują się, w jaki sposób osoby z niepełnosprawnościami korzystają z Internetu, i rozumieją technologie wspomagające oraz strategie adaptacyjne, których te osoby używają,
Grupa ludzi jest otoczona ikonami wstawionymi w cyklu procesu rozwoju: długopis, kodowanie, pędzel i ikonę lupy. Mniejsze wersje tych osób są włączane w cykl procesu.
(ciąg dalszy)
 • zespół projektowy jest bardziej zmotywowany, gdy rozumie, jak jego praca wpływa na życie ludzi,
Ikony procesu pozostają, gdy ludzie są zastępowani wskaźnikiem motywacji.
(ciąg dalszy)
 • tworzenie jest bardziej wydajne, a produkty działają lepiej dla większej liczby osób, z niepełnosprawnością i bez niej,
Ikony procesu pozostają po zastąpieniu miernika wykresem przedstawiającym trend wzrostowy wyników. Wykres zostanie zastąpiony liczbami wielu osób.
(ciąg dalszy)
 • oraz powstałe produkty są bardziej inkluzywne i docierają do większej liczby odbiorców, zapewniają większą satysfakcję klientów i wykazują odpowiedzialność społeczną.
Liczba osób wzrasta wraz z usuwaniem ikon procesów. Nad ludźmi pojawia się 5-gwiazdkowa ocena, aby wypełnić wszystkie 5 gwiazdek. Ludzie przechodzą w kulę ziemską z sercem pośrodku.
„Angażowanie użytkowników w projekty internetowe dla lepszej, łatwiejszej dostępności”zawiera wskazówki dotyczące planowania projektu oraz uwzględniania dostępności w całym procesie projektowania i procesie tworzenia. „Angażowanie użytkowników w projekty internetowe dla lepszej, łatwiejszej dostępności”. Pojawi się cykl procesu programowania z ikonami.
„Angażowanie użytkowników w ocenę dostępności cyfrowej” zawiera bardziej szczegółowe wskazówki na etapie procesu oceny. Angażowanie użytkowników w ocenę dostępności stron internetowych. Ikony w cyklu procesu są kolejno powiększane za pomocą lupy.
Razem te materiały pomagają skupić się bardziej na dostępności dla użytkowników witryny niż skupiać się głównie na wymaganiach technicznych. Angażowanie użytkowników w ocenę dostępności cyfrowej i „Angażowanie użytkowników w projekty internetowe dla lepszej, łatwiejszej dostępności” scala się z osobą przed komputerem. Na ekranie zaznaczone są zaliczenia i niezaliczenia.
Dostępność internetowa: niezbędna dla niektórych, przydatna dla wszystkich. Ikony wokół komputera: ręka, oko, mózg, ucho i usta z falami dźwiękowymi.
Aby uzyskać informacje o angażowaniu użytkowników w dostępność internetową, odwiedź stronę w3.o-r-g/W-A-I/involve-users. Angażowanie użytkowników, logo W3C i Inicjatywy na Rzecz Dostępności Internetu (WAI).

Wprowadzenie

Ocena dostępności cyfrowej często koncentruje się na zgodności ze standardami dostępności, takimi jak WCAG. Ktoś powiedział, że dopóki nie przetestujesz dostępności witryny z rzeczywistymi użytkownikami, nie możesz mieć pewności, że jest dostępna. Chociaż zgodność jest ważna, istnieje wiele korzyści z oceny z realnymi ludźmi.

Na przykład, aby dowiedzieć się, jak Twoja witryna lub narzędzie internetowe naprawdę działa dla użytkowników i lepiej zrozumieć problemy z dostępnością. Ocena z użytkownikami niepełnosprawnymi i starszymi użytkownikami identyfikuje problemy z użytecznością, które nie są wykrywane przez samą ocenę zgodności.

Ta strona jest częścią wielostronicowego pakietu materiałów o ocenianiu dostępności cyfrowej, który przedstawia różne aspekty oceny dostępności. Jest to jedna z dwóch stron poświęconych włączaniu użytkowników do projektów internetowych.

Prosimy o zapoznanie się z artykułem „Angażowanie użytkowników w projekty internetowe dla lepszej, łatwiejszej dostępności”, który obejmuje szersze zagadnienia związane z włączaniem użytkowników na wczesnym etapie projektowania stron internetowych, tworzenia narzędzi, standardów i innych projektów internetowych.

Ocena wstępna

Pierwszym krokiem w ocenie dostępności stron internetowych jest sprawdzenie witryny pod kątem oczywistych, typowych problemów z dostępnością. Na przykład, niektóre testy są przedstawione w poradniku Łatwe testy - wstępny przegląd dostępności.

Nawet twórcy stron internetowych z niewielką wiedzą o dostępności mogą znaleźć pewne problemy z dostępnością podczas przeglądu wstępnego. Natomiast ekspert ds. dostępności z doświadczeniem w badaniu interakcji osób z różnymi niepełnosprawnościami z Internetem może:

 • ocenić kwestie związane z dostępnością dla szerokiego grona użytkowników, których indywidualni użytkownicy mogą nie zauważać;
 • pomóc w usuwaniu wszelkich znanych barier przed zaangażowaniem użytkowników;
 • skoncentrować oceny z użytkownikami na potencjalnych obszarach budzących obawy.

Wstępny przegląd dostępności pozwala wykryć wiele istotnych barier dostępności, które należy wyeliminować przed dokonaniem oceny z użytkownikami. Pomaga także zdefiniować, na czym należy się skoncentrować podczas oceny z użytkownikami.

Zakres oceny użytkownika

Użytkownicy z niepełnosprawnościami i starsi użytkownicy mogą być objęci szerokim zakresem działań oceniających, od krótkich konsultacji po badania użyteczności zakrojone na szeroką skalę. Między tymi skrajnościami istnieje wiele możliwości pośrednich:

 • Nieformalne oceny konkretnych kwestii związanych z dostępnością mogą być bardzo proste. Nieformalne oceny konkretnych problemów związanych z dostępnością mogą być bardzo proste. Na przykład poproś znajomego, który używa czytnika ekranu lub kogoś z innymi niepełnosprawnościami, aby znalazł jakieś dane we wczesnej roboczej wersji tabeli danych. Obserwuj ich interakcje i omawiaj problemy.
 • Formalne testy użyteczności strony internetowej przebiegają zgodnie z ustalonymi protokołami w celu zebrania danych ilościowych i jakościowych od reprezentatywnych użytkowników wykonujących określone zadania. Formalne testy użyteczności można zoptymalizować, aby skupić się na kwestiach związanych z dostępnością.

To, jaki rodzaj oceny wykonasz, zależy od takich czynników, jak etap projektu, na przykład wstępne badanie pomysłów projektowych, testowanie określonych obszarów prototypów lub przegląd ostatecznych projektów.

Przeprowadzanie nieformalnych ocen w trakcie całego procesu tworzenia jest bardziej efektywne niż tylko formalne testowanie użyteczności na koniec projektu.

Podstawy

W większości przypadków włączenie użytkowników do oceny obejmuje:

 • pozyskanie kilku osób z niepełnosprawnościami i - w zależności od docelowej grupy odbiorców witryny - osób starszych,
 • włączenie ich w cały proces realizacji projektu w celu wykonania przykładowych zadań na prototypach, dzięki czemu można zobaczyć, w jaki sposób można ulepszyć różne aspekty projektowania i kodowania, oraz
 • omawianie z nimi kwestii związanych z dostępnością.

Zobacz „Angażowanie użytkowników w projekty internetowe dla lepszej, łatwiejszej dostępności” (w języku angielskim), aby poznać wskazówki na temat pozyskiwania różnych użytkownikówich doświadczenia podczas interakcji z Internetem.

Tak jak w przypadku każdej oceny oceny z użytkownikami, to, czy wybierzesz użytkowników początkujących, średnio czy bardzo zaawansowanych, zależy od tego, do kogo witryna jest adresowana docelowo. Na przykład, jeśli tworzysz aplikację internetową dla księgowych w firmie, prawdopodobnie potrzebujesz zaawansowanych użytkowników technologii wspomagających. A dla publicznej strony internetowej, za pomocą której można się ubiegać się o świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, potrzebujesz początkujących użytkowników technologii wspomagających.

Przestroga: Dokładnie rozważ wszystkie dane wejściowe. Unikaj zakładania, że doświadczenie i oceny jednej osoby z niepełnosprawnością będą takie same, jak wszystkich innych osób z niepełnosprawnościami.

Osoba z niepełnosprawnością niekoniecznie wie, w jaki sposób inne osoby z tą samą niepełnosprawnością wchodzą w interakcje z Internetem. Osoba z niepełnosprawnością może nie wiedzieć na tyle dużo o innych rodzajach niepełnosprawności, by móc udzielić ważnych wskazówek dotyczących innych kwestii związanych z dostępnością. Najlepiej jest uzyskać informacje od wielu różnych użytkowników.

Uwaga: Oprócz wykrycia problemów z dostępnością, ocena z użytkownikami z niepełnosprawnością zwykle ujawnia ogólne problemy z użytecznością, które mają wpływ na wszystkich użytkowników, w tym także osoby bez niepełnosprawności.

Analiza problemów z dostępnością

Dostępność internetowa zależy od kilku kluczowych komponentów tworzenia stron internetowych i ich współdziałania, w tym przeglądarek internetowych, technologii wspomagających i treści internetowych.

Problemy z dostępnością mogą być powodowane przez jeden lub więcej różnych komponentów. Na przykład, jeśli użytkownik, który nie może używać myszy, ma problemy z dostępem do klawiatury, może to być spowodowane tym, że:

 • programista nie oznaczył (zakodował) strony poprawnie, lub
 • przeglądarka lub odtwarzacz multimedialny nie obsługuje poprawnie znaczników, lub
 • technologia wspomagająca nie obsługuje poprawnie znaczników, lub
 • użytkownik nie wie, jak korzystać z przeglądarki, odtwarzacza multimedialnego lub funkcji dostępu za pomocą klawiatury w technologii wspomagającej, lub
 • strona jest źle zaprojektowana i stanowi ogólny problem z użytecznością dla wszystkich użytkowników, w tym osób bez niepełnosprawności.

Połączenie ocen użytkowników ze standardami

Włączenie użytkowników z niepełnosprawnościami w ewaluację ma wiele zalet. Jednak oparcie się tylko na doświadczeniach użytkowników nie wystarczy, aby ustalić, czy strona internetowa jest dostępna. Połącz obserwacje doświadczeń użytkowników z oceną zgodności z WCAG, aby zapewnić, że strona internetowa jest dostępna dla różnych osób w różnych sytuacjach.

Wyciąganie wniosków i raportowanie

Zachowaj ostrożność w wyciąganiu wniosków z ograniczonych ocen lub badań. Wyniki uzyskane tylko od kilku osób z niepełnosprawnościami nie mogą być uogólnione w odniesieniu do wszystkich osób z podobnymi niepełnosprawnościami lub osób z innymi niepełnosprawnościami. Zobacz przestrogę powyżej.

Uwzględnij w raportach zakres badania i parametry oceny, takie jak metody testowania i cechy użytkownika. Na przykład, jeśli w badaniu uczestniczyli tylko uczestnicy niewidomi, raport powinien wyjaśniać, że nie oceniono w nim zgodności ze standardami dostępności i że nie dotyczy on wszystkich osób z niepełnosprawnościami. Chociaż małe badania często dostarczają użytecznych informacji, nie są wystarczająco solidne, aby zapewnić istotność statystyczną.

Uwaga dla specjalistów ds. użyteczności

Protokół konkretnego badania barier dostępności zazwyczaj różni się od ogólnego testu użyteczności. Na przykład:

 • prawdopodobnie użyłbyś techniki „głośnego myślenia” z dużą interakcją prowadzącego;
 • gromadzenie danych skupiałoby się na zrozumieniu błędów związanych z barierami dostępności, a nie na czasie spędzonym na zadaniu lub satysfakcji z wykonania zadania; oraz
 • zadania koncentrowałyby się raczej na konkretnych obszarach, które mogą powodować problemy z dostępnością, niż na ogólnym użytkowaniu witryny.

Należy pamiętać, że ważna jest również ocena innych czynników istotnych dla użytkowników z niepełnosprawnościami. Czynniki te obejmują: ogólną użyteczność, satysfakcję użytkownika i inne podobne kryteria.

W sekcji poniżej znajduje się lista lektur zawierających dodatkowe wskazówki przeznaczone specjalnie dla specjalistów ds. użyteczności.

Więcej informacji i wskazówek

Ten materiał bardzo krótko omawia tylko kilka punktów bardzo złożonego tematu. Wiele zasobów na temat innych aspektów angażowania użytkowników w ocenę jest dostępnych w Internecie.

Pomóż ulepszyć tę stronę

Jeśli masz pomysł, propozycję poprawienia tej strony, napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

O tym dokumencie

Źródło: Involving Users in Evaluating Web Accessibility, witryna W3C WAI.

Tłumaczenie: Stefan Wajda,
© 2020 Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone