Metodologia oceniania dostępności cyfrowej

Ten wpis przedstawia metodologię oceny zgodności witryny z Wytycznymi dla dostępności treści internetowych.

Łącza do ważnych zasobów

Wprowadzenie

Metodologia WCAG-EM opisuje procedurę kompleksowej oceny zgodności stron internetowych z Wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG).

Jeśli chcesz się dowiedzieć się, w jaki sposób strona internetowa rozwiązuje kilka typowych problemów z dostępnością, zobacz Łatwe testy - Wstępny przegląd dostępności cyfrowej (jest to uaktualnione opracowanie na podstawie publikacji W3C: Easy Checks - A First Review of Web Accessibility). Zwykle lepiej jest przeprowadzić wstępne testy i usunąć typowe bariery dostępności, przed zainwestowaniem w dokładniejszy audyt oparty na takiej metodologii, jak WCAG-EM.

Metodologia WCAG-EM jest zasobem pomocniczym dla standardu WCAG, nie dodaje żadnych nowych, ani nie zmienia wymagań określonych w standardzie WCAG.

Zakres

WCAG-EM dotyczy wszystkich stron internetowych, w tym aplikacji internetowych i stron mobilnych. Może być stosowana w różnych kontekstach, w tym w procesach samooceny i oceny przez podmioty zewnętrzne.

WCAG-EM jest niezależna od konkretnych narzędzi oceny, przeglądarek internetowych lub technologii pomocniczych.

WCAG-EM służy przede wszystkim do oceny zgodności istniejących stron internetowych. Dostępność powinna jednak być częścią wszystkich aspektów projektu cyfrowego, przez cały cykl życia projektu - w planowaniu, wdrażaniu i rozwoju, a nie ograniczać się tylko do etapu oceny.

Inne aspekty oceny dostępności są omówione na powiązanych stronach pakietu zasobów Ocena dostępności sieci. Na przykład wskazówki, które pomogą Ci lepiej zrozumieć rzeczywiste problemy związane z dostępnością i ocenić skuteczne rozwiązania w zakresie dostępności, znajdują się w opracowaniu Włączanie użytkowników do oceny dostępności cyfrowej (oryginał: Involving Users in Evaluating Web Accessibility).

Dla kogo jest WCAG-EM

WCAG-EM jest przeznaczona dla każdego, kto chce stosować wspólne podejście do oceny zgodności stron internetowych.

Jest przeznaczona do bezpośredniego użytku przez osoby wchodzące w skład wewnętrznych działów kontroli jakości, audytorów zewnętrznych audytorów, analiz porównawczych (benchmarking) i naukowców. Ponadto do WCAG-EM mogą odwoływać się kierownicy, zamawiający, decydenci, organy regulacyjne i inni.

Pomyślne zastosowanie WCAG-EM wymaga znajomości WCAG, zasad dostępnego projektowania stron internetowych, technologii wspomagających oraz tego, w jaki sposób osoby z różnymi niepełnosprawnościami korzystają z sieci (zgodnie z opisem w części Wymagana wiedza specjalistyczna).

Co znajduje się w WCAG-EM

WCAG-EM zapewnia wytyczne dotyczące stosowania metodologii i rozważań w określonych sytuacjach. Procedura oceny zgodności została szczegółowo opisana w 5 głównych krokach:

 1. Krok 1: Ustal zakres oceny
  • Krok 1.a: Określ zakres zasobów witryny
  • Krok 1.b: Określ wymagany poziom zgodności
  • Krok 1.c. Określ zestaw technologii bazowych
  • Krok 1.d: Określ dodatkowe wymagania oceny
 2. Krok 2: Zbadaj ocenianą witrynę
  • Krok 2.a: Zidentyfikuj wspólne strony internetowe witryny
  • Krok 2.b: Zidentyfikuj niezbędne funkcjonalności
  • Krok 2.c: Zidentyfikuj różne typy stron internetowych
  • Krok 2.d: Zidentyfikuj użyte technologie internetowe
  • Krok 2.e: Zidentyfikuj inne istotne strony internetowe
 3. Krok 3: Wybierz reprezentatywną próbkę stron
  • Krok 3.a: Uwzględnij próbkę strukturalną
  • Krok 3.b: Uwzględnij losowo wybraną próbkę
  • Krok 3.c: Uwzględnij całe procesy
 4. Krok 4: Wykonaj audyt wybranej próbki
  • Krok 4.a: Sprawdź wszystkie podstawowe strony internetowe
  • Krok 4.b: Sprawdź wszystkie całe procesy
  • Krok 4.c: Porównaj próbki strukturalne i losowe
 5. Krok 5. Sporządź raport ustaleń audytu
  • Krok 5.a: Udokumentuj wyniki każdego kroku
  • Krok 5.b: Zapisz specyfikację oceny (opcjonalne)
  • Krok 5.c: Przygotuj oświadczenie o zgodności (opcjonalnie)
  • Krok 5.d: Podaj zagregowany wynik (opcjonalnie)
  • Krok 5.e: Sporządź wersję raportu do odczytu maszynowego (opcjonalnie)

Format dokumentu technicznego

WCAG-EM stosuje format W3C przeznaczony dla specyfikacji technicznych, który zawiera kilka sekcji na początku: łącza do różnych wersji, redaktorów, praw autorskich, streszczeń i statusu wraz z łączem do erraty i adresem e-mail do komentowania. Na górze znajduje się link do spisu treści.

Generator raportu WCAG-EM

Narzędzie Generator raportu z oceny zgodności z WCAG, opracowane przez W3C i przetłumaczone na język polski przez Pracownię Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl pozwala postępować zgodnie z etapami oceny opisanymi w WCAG-EM i wygenerować raport na podstawie wprowadzonych danych.

Kto opracowuje WCAG-EM

WCAG-EM jest efektem współpracy trzech grup: Grupy Roboczej ds. Metodologii oceny WCAG 2.0 (Eval TF), wspólnej Grupy Roboczej Wytyczne dla dostępności internetowej (WCAG WG) oraz Grupy Roboczej ds. Narzędzi oceny i naprawy (ERT WG). Grupy robocze są częścią World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI).

Dokument ma status notatki.

Pomóż ulepszyć tę stronę

Jeśli masz pomysł, propozycję poprawienia tej strony, napisz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

O tym dokumencie

Materiał jest w dużej części tłumaczeniem publikacji W3C WCAG-EM Overview: Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology