Dostępni na serio

Aby wesprzeć podmioty publiczne, które traktują dostępność cyfrową swoich stron poważnie, inicjujemy jesienno-zimową misję „Dostępni na serio”. Wystartujemy 1 października. Dziś pierwsza odsłona szczegółów.

Misja potrwa do 31 marca 2023 roku. Data zakończenia nie jest przypadkowa. Do 31 marca każdego roku podmioty publiczne mają obowiązek zaktualizować deklaracje dostępności.

Cel jesienno-zimowej misji Dostępni na serio

Wyznaczamy prosty cel: naprawić na stronach publicznych możliwie największą liczbę błędów technicznych, które mogą powodować niedostępność treści internetowych.

Uczestnicy misji

W misji może uczestniczyć każdy urząd i każda instytucja, które samodzielnie lub łącznie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi wydają co najmniej pięć witryn. Na przykład urząd gminy, który wydaje swoją witrynę promocyjną oraz witrynę BIP i w którym jednostki organizacyjne gminy wydają co najmniej 3 witryny (razem: 5 witryn).

Zadania uczestnika misji

Zorganizuj udział w misji

Po pierwsze, zbierz interesariuszy, przedyskutuj z nimi i podejmij decyzję o udziale w misji.

Interesariuszami mogą być np. koordynator dostępności w urzędzie i kierownicy podległych jednostek organizacyjnych. Oczywiście, kierowników jednostek organizacyjnych na spotkaniu mogą reprezentować np. redaktorzy witryn. Rzecz w tym, by w decyzję o udziale w misji były zaangażowane osoby odpowiedzialne za dostępność cyfrową w swoich jednostkach.

O czym trzeba zdecydować? Co najmniej o zgłoszeniu udziału. Ale można również zdecydować o różnych własnych działaniach, np. o zorganizowaniu szkolenia dla redaktorów witryn nt. badania dostępności cyfrowej we własnym zakresie. Byłoby wspaniale, gdyby udało się ustalić jakiekolwiek wspólne działania, które poprawią dostępność wydawanych stron internetowych.

Po drugie, zgłoś udział w misji, czyli zamów za darmo w naszej Pracowni „Raport rozpoznawczy”.

Aby zamówić raport rozpoznawczy, wystarczy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysłać zamówienie z dokładnymi adresami URL od 5 do 15 kluczowych stron z witryn wydawanych przez urząd lub instytucję i podległe jednostki. Z jednej witryny na liście może się znaleźć adres tylko jednej strony. Najlepiej, żeby był to adres strony głównej.

Celem audytu rozpoznawczego jest zdobycie ogólnej orientacji, czy na naszych stronach występują błędy, które mogą powodować problemy z dostępnością i jak dużo jest tych błędów. Jeśli raport rozpoznawczy wykaże, że na kluczowej stronie witryny nie ma w ogóle błędów (wspaniale!) albo jest ich tylko kilka (również wspaniale!), to może oznaczać, że proces zapewniania dostępności tej witryny jest już skutecznie wdrożony i trzeba co najwyżej zadbać o naprawienie wykrytych błędów. (I być może rozszerzyć zakres już prowadzonych testów.) Ale jeśli raport rozpoznawczy wykaże dużą liczbę błędów na stronie kluczowej, to znaczy, że witryna wymaga dokładniejszego badania i podjęcia prac naprawczych oraz zaplanowania i wdrożenia procesów zapewniania dostępności.

Wykryj błędy

Sposobów na wykrycie błędów jest wiele. Idealny nie istnieje. Wszystkie mają swoje zalety i wady.

Z naszej strony wszystkim uczestnikom misji i wszystkim podległym im jednostkom oferujemy badanie witryn tanim kosztem. Koszt badania jednej witryny (10-12 stron) wynosi 600 PLN + VAT. Można dowolnie zwiększyć liczbę stron zleconych do zbadania - koszt każdej dodatkowej strony wynosi 50 PLN + VAT. Ale naszym zdaniem badanie większej liczby stron jest uzasadnione tylko wtedy, gdy wykonywany jest audyt zgodności witryny.

Raporty tanim kosztem może zamówić urząd lub instytucja, jak i samodzielnie każda jednostka podległa urzędowi czy instytucji wydająca witrynę, bez względu na to, czy jej strona była uwzględniona w raporcie rozpoznawczym.

Napraw wykryte błędy

To sedno naszej misji. Naprawdę liczy się tylko to, czy i jak dużo błędów zostanie w wyniku naszej misji naprawionych. Oczywiście, nie zamierzamy prowdzić jakiejś złudnej statystyki. Ufamy, że uczestnicy zrobią wszystko, co w ich mocy, aby wykryte błędy naprawić. Tyle, ile tylko będzie możliwe. To nie raporty, ale naprawione błędy będą świadczyć o uczestnikach misji, że są dostępni na serio.

Zobowiązania organizatora

Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl jako organizator zrealizuje 3 zadania i podsumuje misję.

Raport rozpoznawczy za darmo

Wykonamy badania i opublikujemy raporty rozpoznawcze zamówione przez uczestników (maksymalnie 50). Raporty będą wykonywane i publikowane w kolejności zamówień. W celach promocyjnych Pracownia może opublikować bez zamówienia raporty rozpoznawcze zestawu witryn wydawanych przez podmioty publiczne na obszarze dowolnej gminy w Polsce. Jeśli te gminy zdecydują się uczestniczyć w misji, publikacja raportów daje im prawo do skorzystania z promocyjnej oferty raportów tanim kosztem.

Żaden raport rozpoznawczy nie będzie publikowany dłużej niż 7 dni. Jeden tydzień, naszym zdaniem, wystarczy, aby zapoznać się z raportem.

Raporty tanim kosztem

Dla wszystkich uczestników misji (urzędów i instytucji) oraz podległych im jednostek wykonamy raporty tanim kosztem. Koszt badania jednej witryny (10-12 stron) wynosi 600 PLN + VAT.

Porady tygodnia

W każdym tygodniu trwania misji opublikujemy na blogu Dostępny punkt widzenia co najmniej jedną poradę tygodnia. Będzie to opis wybranego spośród najczęściej pojawiających się w raportach błędów i wskazówki, jak takie błędy naprawiać. Na koniec misji planujemy wydać poradnik „Dostępni na serio. 50 bezcennych wskazówek” (tytuł roboczy).

Podsumowanie misji

Lista honorowa i tytuły DostępniNaSerio 2023

Po zakończeniu misji, w kwietniu 2023 roku opublikujemy raporty kontrolne. Wszystkie witryny, które wydatnie zmniejszą liczbę błędów na swoich witrynach, wyróżnimy wpisem na listę honorową i tytułem #DostępniNaSerio 2023. „Wydatnie” to musi być więcej niż połowa liczby błędów wykrytych w badaniu rozpoznawczym.

Listę wyróżnionych ogłosimy z okazji Światowego Dnia Świadomości Dostępności w maju 2023 roku.

Nagroda główna

Gdy do misji przyłączy się co najmniej 30 uczestników (urzędów i instytucji), to wśród 5 uczestników misji którzy skorzystają z naszej oferty raportów tanim kosztem i osiągną najlepsze efekty, rozlosujemy nagrodę główną wartości 8000 PLN w postaci audytu zgodności jednej witryny lub bezpłatnych raportów z badania 10 witryn w przyszłorocznej jesienno-zimowej misji „Dostępni na serio”.

Nie wykluczamy, że uda nam się pozyskać jeszcze innych sponsorów podobnych nagród!

Co dalej?

Wiosną 2023 roku wystartujemy z misją wiosenno-letnią. Rozważamy kilka pomysłów. Nasze myśli biegną w stronę misji o charakterze edukacyjnym, ale co to będzie, przyszłość pokaże.