Szablon raportu z oceny dostępności

Ta strona przedstawia zalecany format przekazywania wyników oceny dostępności strony internetowej zgodnie z Wytycznymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.

Spójny i kompleksowy format raportu z oceny może pomóc w zapewnieniu skutecznych ocen, a także dokładnych porównań poziomów dostępności w czasie i pomiędzy różnymi stronami internetowymi.

Elementy sugerowane w formacie raportu mogą się różnić w zależności od kontekstu. Słowa w nawiasach […] należy wypełniać informacjami z faktycznego przeglądu. Powiązane dokumenty opisujące metodę oceny i organizację zespołów recenzujących są wymienione poniżej w sekcji Bibliografia.

Nagłówek

[Tytuł raportu], np. Raport z badania dostępności....

[nazwa badanej strony, aplikacji]

[podstawowy adres URL]

[data wykonania audytu]

[oceniany poziom zgodności]

Spis treści

[spis elementów raportu - tytuły części, strona]

1. Streszczenie

Ten raport opisuje zgodność witryny _______ z Wytycznymi W3C dla dostępności treści internetowych (WCAG). Proces przeglądu został opisany poniżej w sekcji 5 poniżej i opiera się na metodzie oceny zgodności zalecanej przez W3C opisanej Metodologii oceniania zgodności witryn internetowych z WCAG (Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0.

Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdza się, że strona internetowa ________ [spełnia/nie spełnia/jest bliska spełnienia] WCAG 2.1 na poziomie zgodności AA (podwójne A). Szczegółowe wyniki przeglądu zostały przedstawione poniżej w sekcji 6 poniżej. Materiały do ​​dalszych działań zostały wskazane w sekcji 7 poniżej. Informacje zwrotne na temat tej oceny są mile widziane.

2. Wprowadzenie

Ocena zgodności w zakresie dostępności strony internetowej z wymaganiami WCAG 2.1 wymaga kombinacji automatycznych narzędzi ewaluacyjnych oraz oceny eksperckiej dokonanej przez doświadczonego recenzenta, zwanej także oceną ręczną. Takie badanie z zasady nie obejmuje wszystkich stron. Szczegółowym badaniom poddawana jest próbka stron (zasady doboru próbki stron zostały opisane poniżej w sekcji 5. Dobór próbki stron). Oznacza to, że na stronach niepoddanych badaniu i ocenie mogą się zdarzyć inne problemy z dostępnością, niż wykryte podczas oceny i przedstawione w raporcie.

Jest to znane i zrozumiale ograniczenie takiej oceny zgodności. Nie podważa ono wiarygodności oceny, ale zwraca uwagę, że ocena odnosi się tylko i wyłącznie do zbadanych stron i wskazuje jedynie na prawdopodobny poziom zgodności całej witryny z WCAG 2.1.

Wyniki przedstawione w tym raporcie oparte są na ocenie przeprowadzonej w następujących dniach: _______. Strona internetowa mogła się od tego czasu zmienić.

Oznacza to również, że wszelkie oświadczenia wydawcy witryny o jej zgodności z WCAG 2.1 w danym momencie muszą być formułowane przez Wydawcę witryny zgodnie z jego oceną, uwzględniającą – oprócz niniejszego raportu – własne obserwacje oraz informacje zwrotne od użytkowników witryny.

3. Zakres audytu

 • [Nazwa witryny/aplikacji mobilnej]
 • [Podstawowy adres URL witryny/aplikacji mobilnej]
 • [Wykaz adresów URL stron/ekranów objętych audytem z podziałem na zbadane automatycznie i ręcznie]
 • [Wykaz procedur objętych audytem, jeśli dotyczy, i ewentualne przykładowe zrzuty ekranów]
 • [Wykaz adresów URL stron/ekranów wykluczonych z audytu]
 • [Wykaz zbadanych procedur (formularze z wieloma etapami)]
 • [Dokładna data lub zakres dat, w których przeprowadzono przegląd]
 • [Język(i) strony internetowej]

4. Audytorzy

 • [Nazwa audytora lub zespołu audytorów, chyba że anonimowy]
 • [Organizacja, z którą audytor(zy) jest/są powiązani, jeśli dotyczy]
 • [Kontakt z audytorem lub organizacją audytorów]
 • [Obszary specjalizacji recenzenta (w odniesienie do „wiedzy specjalistycznej zespołów oceniających” określonych w metodologii WCAG-EM]
 • [Język(i), z którymi audytor(zy) jest/są biegli lub obeznani, jeśli oceniano witrynę w innym języku lub wielojęzyczną]

5. Proces audytu

 • [Poziom WCAG 2.1, dla którego przetestowano zgodność, np. WCAG 2.1 poziom A, AA, AAA]
 • [Środowisko, w którym przeprowadzono badanie, system operacyjny, przeglądarki, odtwarzacze multimedialne, technologie pomocnicze, w tym programy użytkownika]
 • [Zastosowane narzędzia oceny i walidacji oraz ich wersje]
 • [Wykorzystane raporty z testów z udziałem użytkowników z niepełnosprawnościami (testy użyteczności)]

6. Wyniki i zalecane działania

[Zbiorcze zestawienie wyników uporządkowanych wg zasad, wytycznych i kryteriów sukcesu WCAG]

[Syntetyczna interpretacja podsumowująca wyniki audytu, w tym:}

 • [ogólny wynik badania i ocena, np. wydaje się, że witryna [spełnia/nie spełnia/jest blisko spełnienia] WCAG 2.1 A, AA, AAA]
 • [mocne strony witryny - funkcje dostępności, które decydują o wysokim poziomie dostępności]
 • [lista najważniejszych problemów uporządkowana według wagi (wpływu na dostępność)]
 • [zalecane priorytety w rozwiązywaniu problemów niedostępności]

[Szczegółowe wyniki, uporządkowane według WCAG 2.1, najlepiej w następującym porządku]

 • [Łącze do kryterium sukcesu WCAG 2]
 • [Ocena spełnienia kryterium]
 • [Testy niezaliczone, jeżeli dotyczy:]
  • zwięzłe określenie testu,
  • opis wyników,
  • dokumentacja (fragmenty kodu, zrzuty ekranu,
  • łącza do znanych błędów w Technikach dla WCAG
  • zalecenia dotyczące sposobu rozwiązania problemu
  • łącza do technik wystarczających i dodatkowych w Technikach dla WCAG
 • [łącza do szczegółowych raportów generowanych przez narzędzia, jeśli dołączono do raportu]
 • [sugerowany program do bieżącego monitorowania dostępności strony internetowej, ponownej oceny narzędzi autorskich itp.]

7. Bibliografia

8. Załączniki

 • [wszelkie szczegółowe raporty, wygenerowane przez narzędzia automatyczne]
 • [szczegółowe raporty z badań z użytkownikami]

[Koniec szablonu]

Pomóż ulepszyć tę stronę

Jeśli masz pomysł, propozycję poprawienia tej strony, napisz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

O tym dokumencie

Opracowano na podstawie: Template for Accessibility Evaluation Reports, witryna W3C WAI.

Tłumaczenie: Stefan Wajda,
© 2021 Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone