Dobrowolny szablon zgodności

Polskie przepisy prawne ani nie nakładają obowiązku deklarowania przez twórców technologii informatycznych zgodności oferowanych przez nich produktów ze standardami dostępności cyfrowej, ani nie określają żadnych wzorów takiej deklaracji. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by podmioty publiczne, które nabywają takie rozwiązania, wymagały od oferentów złożenia dobrowolnej deklaracji. Może to być nawet formalny warunek udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

W wielkim świecie, w którym i my przecież jesteśmy, funkcjonuje dobrowolny szablon dostępności produktu VPAT, zapewniany przez Information Technology Industry Council (ITI). Korzystanie z szablonu i znaku usługi nie wymaga członkostwa w ITI.

Korzystając z tego sprawdzonego rozwiązania opracowaliśmy rozbudowany wzór szablonu po polsku. Opracowując przykłady informacji i wyjaśnień dotyczących spełniania wymagań WCAG 2.1 posłużyliśmy się materiałami udostępnianymi przez IBM w zestawie Equal Access Toolkit.

Możliwość zastosowania VPAT

Z wzoru VPAT mogą skorzystać zarówno oferenci produktów cyfrowych, jak i podmioty publiczne zamawiające takie produkty, w tym strony internetowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie.

Podmioty, które chcą oświadczyć zgodność swojego produktu ze standardami dostępności:

  • mogą w swoich oświadczeniach odnosić się do tego wzoru (szablonu) – i wówczas powinny się zastosować ściśle do określonych przez ITI zasad i instrukcji, które przedstawiliśmy w instrukcji poprzedzającej wzór dokumentu
  • mogą swobodnie skorzystać z tego szablonu i opracować oświadczenie według własnego projektu, bez odwoływania się do znaku i akronimu VPAT.

Podmioty publiczne, które chcą wykorzystać ten wzór w swoich postępowaniach o zamówienie publiczne, mogą ustalić w warunkach udziału w postępowaniu wymóg złożenia raportu o dostępności cyfrowej oferowanego produktu opracowanej w oparciu o oferowany szablon.

Pobierz szablon VPAT

Pobierz Szablon dobrowolnego oświadczenia o zgodności produktu cyfrowego, DOCX, 96.56 KB.

Pomóż ulepszyć szablon i tę stronę

Każda uwaga, sugestia, propozycja wzbogacenia lub zmian pomoże nam uczynić to narzędzie lepszym.

Napisz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jeżeli masz

  • jakikolwiek problem z dostępnością treści na tej stronie,
  • pomysł, propozycję poprawienia tej strony.