Podstawowe komponenty dostępności cyfrowej

Ten wpis zawiera nowe poprawione tłumaczenie dokumentu W3C, który przedstawia kluczowe komponenty dostępności internetowej i ich współdziałanie.

Wstęp

Dla zapewnienia dostępności cyfrowej istotnych jest kilka różnych komponentów związanych z projektowaniem i tworzeniem treści cyfrowych i ich współdziałanie. Te komponenty to:

 • treść - informacje na stronie internetowej lub w aplikacji internetowej, w tym:
  • informacje naturalne (takie jak tekst, obraz i dźwięki) oraz
  • kod lub znaczniki definiujące strukturę, prezentację itp.
 • przeglądarki internetowe, odtwarzacze multimedialne i inne „programy użytkownika”.
 • technologie wspomagające, w niektórych przypadkach - czytniki ekranu, alternatywne klawiatury, przełączniki, oprogramowanie skanujące itp.
 • użytkownicy, ich wiedza, doświadczenia, a w niektórych przypadkach, sposób korzystania z internetu (strategie adaptacyjne)
 • twórcy - projektanci, programiści, autorzy itd., w tym projektanci z niepełnosprawnościami i użytkownicy, którzy współtworzą treść
 • narzędzia autorskie - oprogramowanie do tworzenia treści cyfrowych
 • narzędzia oceniające - oprogramowanie służące do oceny dostępności cyfrowej, walidatory HTML i CSS itp.

Jak komponenty są ze sobą powiązane

Ilustruje współzależności komponentów dostępności cyfrowej opisane poniżej

Twórcy stron internetowych zwykle używają narzędzi autorskich i narzędzi oceny do tworzenia treści cyfrowych.

Ludzie („użytkownicy”) używają przeglądarek, odtwarzaczy multimedialnych, technologii wspomagających lub innych „programów użytkownika”, aby uzyskać dostęp do treści cyfrowych i wchodzić z nimi w interakcje.

Współzależności komponentów

Między tymi komponentami istnieją istotne współzależności; to znaczy że komponenty muszą ze sobą współpracować, aby sieć internetowa była dostępna. Na przykład, dla alternatywnego tekstu opisującego obraz:

 • specyfikacja techniczna wymaga alternatywnego tekstu (np. HTML definiuje atrybut alternatywnego tekstu (alt) w elemencie obrazka (img)
 • wytyczne WAI - WCAG, ATAG i UAAG, wymienione w dalszej części - określają, jak zaimplementować tekst alternatywny, aby zwiększyć dostępność w różnych komponentach
 • twórcy zapewniają odpowiednie alternatywne sformułowania tekstu
 • narzędzia autorskie umożliwiają, ułatwiają i promują zamieszczanie alternatywnego tekstu na stronie internetowej
 • narzędzia oceny służą do sprawdzenia, czy istnieje tekst alternatywny
 • oprogramowanie użytkownika zapewnia ludziom i maszynom interfejs do tekstu alternatywnego w różnych trybach
 • użytkownicy wiedzą jak odczytać alternatywny tekst w wykorzystywanym przez nich oprogramowaniu i/lub technologiach wspomagających, w razie potrzeby

Cykl implementacyjny

Gdy funkcje dostępności zostaną skutecznie zaimplementowane w jednym komponencie, prawdopodobieństwo implementacji w innych jest większe.

Ilustruje cykl implementacji komponentów dostępności cyfrowej opisany poniżej

 • Gdy przeglądarki internetowe, odtwarzacze multimedialne, technologie wspomagające i inne programy użytkownika obsługują funkcje dostępności, użytkownicy częściej będą tego wymagać, a programiści implementować je w swoich treściach.
 • Gdy twórcy chcą wdrożyć funkcje dostępności w swoich treściach, częściej domagają się, aby narzędzie autorskie ułatwiało ich wdrożenie.
 • Gdy narzędzia autorskie umożliwiają łatwą implementację funkcji dostępności, twórcy chętniej je zaimplementują w swoich treściach.
 • Gdy funkcje dostępności są zaimplementowane na większości treści, twórcy i użytkownicy częściej żądają, aby programy użytkownika je obsługiwały.

Gdy jeden komponent jest słaby

Jeśli funkcje dostępności nie są zaimplementowane w którymś z komponentów, motywacja do zaimplementowania ich w pozostałych komponentach spada, jeśli nie skutkuje to zwiększeniem dostępności dla użytkownika. Na przykład mało prawdopodobne jest, aby programiści wdrożyli funkcję dostępności, która nie jest obsługiwana przez narzędzia autorskie i której nie wspiera większość przeglądarek lub technologii wspomagających.

Ilustruje to, co dzieje się, gdy jeden komponent jest słaby, opisana poniżej

Gdy jeden z komponentów w niewystarczającym stopniu wspiera dostępność, czasem inne komponenty mogą te niedostatki zrekompensować poprzez „obejścia”, choć wymaga to znacznie większego wysiłku i ogólnie nie jest dobre dla dostępności. Na przykład:

 • twórcy mogą wykonać więcej pracy, aby zrekompensować brak wsparcia dostępności w narzędziach autorskich; na przykład poprzez bezpośrednią kodowanie znaczników zamiast za pomocą narzędzia,
 • użytkownicy mogą wykonać więcej pracy, aby zrekompensować niedostateczne wsparcie dostępności w przeglądarkach, odtwarzaczach multimedialnych lub technologiach wspomagających; na przykład, używając innej przeglądarki lub technologii wspomagającej w celu przezwyciężenia różnych problemów z dostępnością.

Jednak w większości przypadków obejścia nie są możliwe, a efekt jest wciąż niezadowalający. Ponadto czasami słabe wsparcie dostępności w jednym komponencie nie może być sensownie rozwiązane przez inny komponent, czego rezultatem jest niedostępność, uniemożliwiająca niektórym osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z określonej witryny, strony lub funkcji.

Wytyczne i inne standardy

World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI) [Inicjatywa na rzecz dostępności Sieci] opracowuje standardy dostępności cyfrowej dla różnych komponentów:

Te wytyczne opierają się na podstawowych specyfikacjach technicznych sieci i są opracowywane w połączeniu ze wszystkimi specyfikacjami technicznymi W3C (HTML, CSS, SVG, SMIL itp.). W3C opracowuje również specyfikacje techniczne, które bezpośrednio dotyczą dostępności, w tym:

 • ARIA, Accessible Rich Internet Applications, która określa sposób uczynienia aplikacji internetowych bardziej dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie pomaga w tworzeniu treści dynamicznej i zaawansowanych kontrolek interfejsu użytkownika opracowanych przy użyciu Ajax, HTML, JavaScript i pokrewnych technologii.

Pokazuje wytyczne dla różnych komponentów, szczegółowo opisane powyżej

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O standardach W3C.

Pomóż ulepszyć tę stronę

Jeśli masz pomysł, propozycję poprawienia tej strony, napisz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

O tym dokumencie

Źródło: Essential Components of Web Accessibility, witryna W3C WAI.

Tłumaczenie: Stefan Wajda,
© 2020 Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone