Dostępny punkt widzenia

Omówienie WCAG

Ta strona przedstawia międzynarodowy standard Wytyczne dla dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), w tym WCAG 2.0, WCAG 2.1 i WCAG 2.2. Dokumenty WCAG wyjaśniają, jak uczynić treści internetowe bardziej dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Inna strona przedstawia WCAG 3.

WCAG nie są wprowadzeniem do dostępności. Aby poznać informacje wprowadzające, zobacz Omówienie podstaw dostępności.

Omówienie ATAG

Ten wpis zawiera omówienie Wytycznych dla dostępności narzędzi autorskich (ATAG) 2.0 - dokumentu W3C, który definiuje standard dostępności cyfrowej dla narzędzi autorskich, takich jak np. systemy zarządzania treścią (CMS).

ATAG 2.0 w skrócie

W tym wpisie znajduje się streszczenie Wytycznych dla dostępności narzędzi autorskich (ATAG) 2.0. Normatywna specyfikacja techniczna w oryginalnej wersji angielskiej znajduje się na stronie www.w3.org/TR/ATAG20/. Tłumaczenie na język polski nie istnieje.

Czym jest dostępność cyfrowa?

Istnieje wiele różnych definicji dostępności cyfrowej. Na przykład ta, która definiuje ideał cyfrowego świata: „Witryny: używane przez wszystkich, na dowolnej aplikacji klienckiej, na dowolnym urządzeniu, z dowolnego rodzaju połączenia, w każdych warunkach”. Gdyby jednak szukać konsensusu, to zdaje się, że największe szanse w konkursie będzie miała definicja W3C WAI.

Zrozumieć dostępność

Anglicy mają dwa słowa opisujące dostępność, Polacy jedno. Dobrym przykładem pomagającym zrozumieć powód, dla którego rozróżniają 'availability' i 'accessibility' jest kwestia dostępności jakiegoś produktu w sklepie i jego dostępności jako pewnej cechy użyteczności.

Tak rób, a Tak nie! Plakaty dla projektantów

Projektowanie dla dostępności

Karwai Pun z brytyjskiej agencji Home Office Digital zajmującej się autyzmem razem ze swoim zespołem opracowała serię plakatów Dos and don'ts (Tak rób i Nie rób tak), przedstawiających zalecenia projektowania dotyczące dostępności. Przetłumaczono je na 20 języków. Z satysfakcją publikujemy 21 tłumaczenie na język polski.

Strona 4 z 5
Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony