Dostępny punkt widzenia

Szablon raportu z oceny dostępności

Ta strona przedstawia zalecany format przekazywania wyników oceny dostępności strony internetowej zgodnie z Wytycznymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.

Własna karta Dostępność na wstążce programu Word

W pakiecie Office 2019 polecenia organizowane są na kartach Wstążki. Wstążkę można dostosować do swoich potrzeb. Korzystając z tej możliwości, przygotowaliśmy niestandardową kartę, którą nazwaliśmy Dostępność.

Dobrowolny szablon zgodności

Polskie przepisy prawne ani nie nakładają obowiązku deklarowania przez twórców technologii informatycznych zgodności oferowanych przez nich produktów ze standardami dostępności cyfrowej, ani nie określają żadnych wzorów takiej deklaracji. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by podmioty publiczne, które nabywają takie rozwiązania, wymagały od oferentów złożenia dobrowolnej deklaracji. Może to być nawet formalny warunek udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Prosta lista zgodności z WCAG

Lista kontrolna ułożona jest według kolejnych kryteriów sukcesu WCAG. Ma 44 pytania odpowiadające wszystkim wymaganiom. Instrukcji, jak sprawdzać, szukaj na stronie Testy. Lepszyweb.pl.

Czytanki i narzędzia specjalisty dostępności cyfrowej

Na tej stronie znajduje się omówienie zasobów poświęconych ocenianiu dostępności cyfrowej - obowiązkowych lektur i narzędzi specjalisty dostepności.

4 proste testy dostępności cyfrowej

Nie musisz być specjalistą, aby oceniać dostępność cyfrową. Zacznij od prostych testów.

Strona 2 z 5
Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony